دیسکس شاه ماهی اب شیرین

 

دیسکس یک ماهى آب شیرین حشره خوار گرمسیری از دسته سیکلیده ها است محل سکونت این ماهی در طبیعت در بخشهایی از ابگیرهای رودخانه امازون بوده اما عموم دیسکس هایی که بفروش میرسند در اسارت در شرق اسیا تکثیر شدن

ماهی دیسکس داراى خویى صلح جو و ارام بوده و بسیار وابسته به اجتماع هم نوعان خود بوده و بصورت گله ایی زندگی میکنند در اجتماع خود دارای یک رهبر قالب هستند

دیسکس را بعنوان شاه ماهى آب شیرین می شناسند و دلیل آن زیبایى محسور کننده این ماهی زیبا است یکى دیگر از مزیت های ماهى دیسکس تنوع بالاى رنگ و نژاد این ماهی است که این ویژگى در کنار زندگى گله ایى این ماهى دلیل اصلى محبوبیت این ماهى زیباست

تانک دیسکس امکان دیزاین های زیبا را دارن دیزانهایى که عموما از زادگاه این ماهى یعنى امازون الهام گرفته اند

نگهداری از این ماهى در اکواریوم هاى پلنت که داراى سیستم دی اکسید کربن و بستر پلنت هستند دشوار بوده و نیازمند مراقبت ویژه هستند

نور تانک دیسکس بهتر است از لامپ فلورسنت استفاده شوند و حساسیت انچنانى به نور فلورسنت ندارند

دما ی تانک دیسکس بهتر است بین ٢٧ تا ٢٩ باشد و بهتر است در تمام فصول بخاری داخل اکواریوم قرار داشته باشد

در حال تکمیل …