ماهى هاى سازگار با دیسکس

در یک اکواریوم دیسکس هر کسى اجازه ورود ندارد

دیسکس شاه ماهى آب شیرین این جمله نشان دهنده این است که بهتره کمى مراقب ورود بى سروپاها باشیم

در تانک دیسکس میتوان ماهى هاى زیر را نگهدارى کرد :

انواه ماهى از خانواده تتراهارا نگه دارى کرد مثل تترا کاردینال تترا ، رامینوز ، چشم چراغی و …

انواع پلکوها ( کت فیش ) در این بخش مراقب باشید برخى از نژادهاى کت به دیسکس میچسبند و باعث زخم شدن و ایجاد عفونت میشن بهترین کت ها عبارتند از کت پوزه بوته ایى ، رویال ، گرین فانتوم، بلو فانتوم ، زبرا و …

انواع کف خوار ها مثل انواع کوریدراس

و برخی دیگر از ماهیان ارام مثل رد لاین و پوزه خرگوشى

گاها دیده شده ازسفره ماهی آب شیرین و اروانا هم با دیسکس نگه داری کردند که نیازمند تجربه بالایی است .